اوج هنر و ظرافت

درباره مسجد اقابزرگ چقدر می دانیم؟

مجموعه مسجد و مدرسه آقابزرگ بیانگر تمدن عمیق اسلامی با فرهنگ قرآنی خیرین مسجد ساز و هنرمندان مسلمان این دیار و نشانگر فرهنگ و هنر دیرینه مردمان دارالمومنین کاشان است

 

مقرنس

پیشینه مقرنس

برای تولد و زایش این هنر تزئینی تا کنون زمان و مکان مشخصی تعیین نشده‌است. اما...

 
 

هنر گره چینی

اجزا گره

در این هنر از ابزار و الفاظی استفاده می شود که معانی خاص خودش را دارد به طور مثال...

 

تعريف گره چيني

توصیفی درباره گره چینی

گره چيني به هنري ايجاد شده با قطعات برش خورده چوب و شيشه‌هاي رنگي در اشکال مختلف و متعدد الاجرا و وحدت‌گراي هندسي که به طور هماهنگ در

 
 

هنر گره چینی

گره چینی چیست؟

گِرِه‌چینی یکی از شاخه‌های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است